Miks investeerida?

Oled Sa kunagi mõelnud kuidas rikkad inimesed on oma vara kogunud ja seejärel seda kasvatanud? Unistad Sa varajasest pensiopõlvest (või üldse võimalusest pensionile jääda)? Kas arvad et peaks investeerimisega tegelema, aga ei tea kust alustada?

Kui vastasid mõnele nendest küsimustest „Jah“, siis oled õiges kohas!

Peame siiski rõhutama, et investeerimine ei ole kiirelt rikkaks skeem. Isiklike finantsasjade kontrolli alla võtmine nõuab tööd ja õppimiskõver võtab aega, et silmnähtavate tulemusteni jõuda. Siiski tasuvad tulemused tehtud pingutuste eest.

 

Miks investeerida kinnisvarasse?

Konkurentsivõimeline riskiga korrigeeritud tootlus

Baseerudes andmetele, mida väljastab US National Council of Real Estate Investment Fiduciaries (NCREIF), pakkus elamukinnisvara 10-aastasel perioodil 2000 kuni 2010 keskmist tootlust 8.4%. Antud tulemus, koos madala volatiilsusega võrreldes aktsiate ja võlakirjadega, näitab kinnisvara head riskiga korrigeeritud tootluse taset.

NCREIF U.S. National Property Index’i tootlused

Source: NCREIF, http://www.ncreif.org/property-index-returns.aspx, 14 July 2011
Kõrge reaalväärtus

Erinevalt aktsiatest ja mingil määral ka võlakirjadest, on kinnisvara tagatud reaalselt püstiseisva varaga. See aitab vähendada põhiosa väärtuse konflikti, kuna investor ei ole sõltuv ettevõtte juhtide või võlausaldajate kompetentsist ja maksevõimest.

Stabiilne sissetulek

Üks kinnisvarainvesteeringu põhitunnuseid on üüritulu suur proportsioon kogutootlusest pikas perspektiivis. 30-aastasel perioodil 1977 kuni 2007  teeniti 80% kogu USA kinnisvaraturu tootlusest üüri näol saadavast rahavoost. See vähendab volatiilsust, kuna investeeringud, mis toetuvad rahavoogudele kipuvad olema stabiilsemad kui kapitalikasvule panustavad investeeringud.

(Loe lähemalt blogist: Take Advantage Of A Housing Crisis – Rent!)

Portfelli hajutamine

Üks eeliseid kinnisvarasse investeerimisel on ka selle hajutamise potentsiaal. Kinnisvaral on madal, mõnedel juhtudel ka negatiivne korrelatsioon teiste peamiste varaklassidega. See tähendab, et kinnisvara lisamisel hajutatud portfelli on võimalik vähendada kogu portfelli volatiilsust ja tagada kõrgem tootlus riski ühiku kohta.

Inflatsiooniriski maandamine

Kinnisvara võime ületada inflatsiooni tuleneb positiivsest seosest SKP kasvu ja kinnisvara nõudluse vahel. Majanduse kasvades viib nõudlus kinnisvara järele üürihinnad tõusule, mis omakorda veab tõusule ka kinnisvarahinnad. Seetõttu hoiab kinnisvara kapitali ostujõudu, suunates osa inflatsioonilisest survest edasi üürnikele ja osa esineb kapitalikasvuna.

 

Peamine puudus: vähene likviidsus

Peamine kinnisvarasse investeerimise puudus on vähene likviidsus, teisisõnu suhteline keerukus konverteerida vara rahaks ja raha varaks. Erinevalt aktsia- või võlakirjatehingust, mis on võimalik teha sekunditega, võib kinnisvaratehing võtta kuid. Isegi maakleri abiga võib tehingu vastaspoole leidmine võtta mitu nädalat.

Kokkuvõtteks

Kinnisvara on varaklass, mida on lihtne mõista ja mis oma riski-tulu suhtega rikastab investori portfelli. Eraldiseisvalt pakub kinnisvara konkurentsivõimelist riskiga korrigeeritud tootlust ja võimalust luua atraktiivne püsiva sissetuleku allikas. Samuti sobib kinnisvara portfelli, alandades selle volatiilsust läbi mitmekesisema varade struktuuri. Kuigi madal likviidsus võib olla mõne investori jaoks murekoht, on võimalusi kinnisvara oma portfelli lisada ka likviidsemal moel.